Turmalinkvarts

Turmalinkvartsen är en kristall som är känd för att ha kombinationen av egenskaperna från både Bergskristall och Svart Turmalin. Den är väldigt beskyddande och hjälper till att skydda mot negativ energi. Den har även förmågan att rena och hela både din kropp och ditt hem från negativitet. Den kan hjälpa dig att komma närmare ditt sanna jag och röja bort alla hinder på vägen. Dess höga vibration från Bergskristallen kan stärka din energi och ditt medvetande. Turmalinkvarts är även mycket bra för att balansera Yin och Yang energier i kroppen.