Onyx

Onyx är en sten som sägs kunna förbättra din mentala utveckling och hjälpa dig att fatta bra beslut samt öka ditt självförtroende. Den kan skänka styrka och beskydd under svåra utmaningar och hjälpa dig att inte låta rädslor hindra dig. Onyx sägs också skänka tur, framgång och lycka. Den kan vara en bra sten att ha nära sig när man behöver mer självförtroende och vägledning i svåra beslut.