Lepidolit

Lepidolit hjälper dig att hitta en känslomässig balans, reducera stress och minska nedstämdhet. Den kan bidra till att ge lugn, harmoni och optimism i livet, samt öka kärleken till dig själv, stärka ditt tålamod och uppmuntra till ärlighet. Det kan vara en perfekt sten att ha vid dig när du genomgår stora förändringar i livet. Det hjälper dig att hålla känslomässigt jämnt och och grundat under påfrestande perioder.