Lapis Lazuli

Lapis Lazuli är en sten som sägs kunna förbättra intellektet och öka kunskapen. Den kan hjälpa dig att förbättra ditt minne och din analytiska förmåga, samt öka din kreativitet och ge ekonomisk framgång. Lapis Lazuli kan vara en bra sten för den som vill utveckla sin karriär eller starta eget företag. Dessutom sägs den hjälpa till att öppna ditt tredje öga, förbättra intuitionen och ge mer ordning och struktur i livet. Lapis Lazuli sägs även kunna stärka relationer och främja vänskap.